Bếp từ 3 vùng nấu Bosch PID775DC1E Seri 8

26.000.000