Điều Hoà Mitsubishi 18000Btu 2 Chiều Inverter SRK50ZSPS-W5/SRC50ZSPS-W5

Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC50ZSPS-W5

                        Kiểu máy
Hạng mục
Dàn lạnh SRK50ZSPS-W5
Dàn nóng SRC50ZSPS-W5
Nguồn điện 1 pha, 220/240V, 50Hz
Công suất lạnh Làm lạnh kW-Btu/h 4.5(0.9~4.8) – 15,354(3,070~16,378)
Sưởi kW-Btu/h 5.0(0.8~5.8) – 17,060(2,730~19,790)
Công suất tiêu thụ điện Làm lạnh kW 1,495
Sưởi kW 1,385
CSPF 3,88
Dòng điện Làm lạnh A 7.0 / 6.7 / 6.4
Sưởi A 6.5 / 6.2 / 6.0
Kích thước ngoài
(Cao x Rộng x Sâu)
Dàn lạnh mm 267 x 783 x 210
Dàn nóng mm 595 x 780(+62) x 290
Trọng lượng tịnh Dàn lạnh kg 7.5
Dàn nóng kg 40