Máy rửa bát Siemens SN25ZI49CE

42.000.000

Model: SN25ZI49CE
iQ500, độc lập Fingerprint free steel
Energy² / water³: 7.5 kWh / 9.5 liters
Dung lượng: 14 bộ (đồ ăn châu âu)
Home Connect: kết nối Wifi vận hành tiện lợi (*)
Độ ồn: 42 dB(A) / Noise level (silence programme): 40 dB(A)
ActiveWater technology: Rửa mạnh mẽ hơn với mức tiêu thụ nước, điện ít hơn
Zeolith® drying: economical drying with a brilliant shine
Favorite programs: Chương trình tự động rửa tráng được cài đặt sẵn
8 Chương trình rửa: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60°C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
4 lựa chọn: Remote Start, Shine & Dry, IntensiveZone, Speed on Demand – varioSpeed Plus
Chương trình vệ sinh máy / Machine Care