Robot hút bụi Ecovacs Deebot OZMO 950

11.200.000

  • Model: Deebot OZMO 950
  • Thương hiệu: Ecovacs
  • Hiệu suất làm sạch cao.
  • Lập bản đồ laser và điều hướng Smart Navi 3.0™ được cập nhật
  • Công nghệ lau nhà OZMO™
  • Pin 5200 m(A)h
  • Hiệu suất di động mạnh mẽ và cấu hình thấp